Watch Now

Compromís mediambiental


Conscients que la vida en una societat moderna provoca inevitablement una important empremta ecològica, Primavera Sound ha pres la ferma determinació d'avaluar el seu impacte ambiental i prendre mesures per tal de reduir-lo i compensar-lo. Algunes iniciatives que s'han emprès en aquesta direcció durant les edicions anteriors han confirmat que, amb voluntat i recursos, es poden aconseguir bons resultats.

Primavera Sound duu a terme accions al llarg de l'any per minimitzar l'impacte mediambiental que generen les seves activitats, sent la celebració del festival el punt culminant de tota la planificació. Per la seva repercussió en el resultat final cal destacar:


Recollida selectiva de residus


El tractament dels residus és un dels reptes més mundans i generalment pitjor resolts de totes les societats a causa del seu impacte ambiental local i també global, ja que se li atribueix un 3-4% de la generació de gasos amb efecte hivernacle.

Per al festival resulta un dels punts clau de les mesures mediambientals i és per això que s'inverteix molt esforç a aconseguir una bona recollida selectiva de residus per al seu posterior reciclatge.

En aquest sentit, l'índex de recollida selectiva aconseguit és elevat: el 2016, un total de 21,5 tones d'envasos lleugers, 3,4 tones de paper i cartó, 1,8 tones de matèria orgànica i 6 tones de vidre, la qual cosa representa el 81% de tots els residus generats pel festival, van ser recollits de manera selectiva al recinte del Parc del Fòrum. Aquests recursos són utilitzats per a manufacturar productes de nova fabricació a través de plantes de reciclatge.Càlcul i compensació de les emissions de CO2


Un dels punts clau de les polítiques mediambientals de Primavera Sound és el càlcul i la compensació de les emissions de CO2 que, des de l'any 2011, són comptabilitzades per part de l'organització.

Com a mesura de compensació del 100% de l'emprenta de diòxid de carboni generada durant l'edició de 2015 del festival, concretament 180 tones, s'ha tancat una col·laboració amb el projecte Ay-Yildiz de producció d'energia eòlica a Turquia. Una iniciativa que consisteix en la instal·lació de cinc aerogeneradors amb l'objectiu de generar energia renovable a partir d'un recurs natural com el vent i alhora contribuir a la millora de l'economia nacional. Evitant l'ús de l'ús de combustibles fòssils per a la producció d'energia elèctrica s'aconsegueix reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i s'evita la generació de diòxid de carboni.

Per altra banda, per il·luminar la pràctica totalitat dels escenaris s'utilitza il·luminació LED. Aquest tipus de bombetes no conté mercuri ni altres tòxics, són reciclables i tenen una vida útil molt superior a les bombetes incandescents. Tot això es tradueix en la reducció de l'ús de recursos energètics i de les emissions de CO2 a fi de contribuir a la millora de la qualitat de l'aire del planeta.


Ús de materials sostenibles


La gran majoria dels materials impresos, inclosos el programa de mà i el llibre oficial del festival, es realitzen a partir de paper reciclat procedent de boscos gestionats de manera sostenible, blanquejat sense clor elemental i imprès sense utilitzar tintes que continguin metalls pesants ni substàncies químiques (certificació “Àngel Blau”).

A més, els gots utilitzats per servir les begudes en el recinte del Parc del Fòrum són reciclables, ja que estan fabricats amb polipropilè d'un sol ús. Per assegurar que aquests puguin ser posteriorment reciclats s'habiliten més de 190 punts de recollida selectiva d'envasos lleugers.

D'altra banda, la neteja dels banys portàtils segueix un innovador procés de rentat amb molt poca aigua per estalviar recursos naturals i energètics.


Mobilitat


Primavera Sound promou la utilització de transport públic per part dels assistents a través d'iniciatives com acords amb les empreses de transport públic de la ciutat, l'ús d'una flota d'autobusos llançadora o la creació d'un pàrquing vigilat per a bicicletes. De fet, més d'un 80% dels assistents utilitza alguna d'aquestes opcions per a desplaçar-se.

A més, i durant la celebració del festival, la majoria dels desplaçaments de l'organització a l'interior del recinte es realitzen de manera sostenible mitjançant l'ús de vehicles elèctrics per evitar així les emissions de CO2. Aquesta mesura es completa amb la contractació dels proveïdors que es duu a terme seguint un criteri de proximitat amb la finalitat de reduir així el consum de combustible i les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
Formació del personal


Com a part de les polítiques mediambientals de Primavera Sound, el festival contracta a un equip d'informadors ambientals amb l'objectiu d'informar correctament al personal de les barres i les zones de restauració del recinte sobre la recollida selectiva de residus per al seu reciclatge.


Greenpeace


Primavera Sound col·labora amb Greenpeace, que està present durant el festival realitzant accions de conscienciació social sobre el terreny, per causes com la campanya “Salvem l'Àrtic”, una iniciativa per la qual l'ONG ecologista lluita des dels anys 90, ja que el canvi climàtic està provocant el ràpid desglaç de l'Àrtic, que en els últims 30 anys ha perdut tres quartes parts de la seva superfície.
Certificació A Greener Festival

Primavera Sound treballa per obtenir el certificat A Greener Festival Award (AGF Awad) en el marc de la seva edició de 2016. Aquest distintiu és atorgat per l'organització britànica A Greener Festival, que treballa amb la finalitat d'avaluar l'eficiència dels festivals en termes de sostenibilitat i aportar informació sobre el seu impacte en el medi ambient. El seu objectiu és premiar aquells esdeveniments que procuren ser més respectuosos amb l'entorn, generar consciència entre el públic i reduir així el seu impacte al planeta. En la seva edició de 2012, l'esdeveniment va obtenir ja la certificació A Greener Festival Award amb una puntuació de 3 estrelles sobre un màxim de 4, que el va definir com un festival “Altament recomanat” en termes de compromís mediambiental. D'altra banda, Primavera Sound forma part de A Greener Festival Associate. Això implica que l'organització del festival es compromet amb el Codi de Conducta d'aquesta associació, que inclou aspectes com treballar de manera activa per reduir l'impacte mediambiental, col·laborar amb empreses i proveïdors que realitzen una explotació sostenible dels recursos, tenir una conducta de negoci íntegra, honesta, diligent i legal, no realitzar afirmacions enganyoses o falses, no tractar amb empreses o individus involucrats en la producció, venda o distribució d'armes i munició i no discriminar a ningú per motius de gènere, raça, religió, nacionalitat o orientació sexual. Consulta el Codi de Conducta completa aquí. Consulta el codi de Conducta complet aquí.

Declaració de política de sostenibilitat

Primavera Sound és conscient que l’activitat de promoció d’esdeveniments musicals que porta a terme pot tenir un impacte en el medi ambient i és coneixedor dels valors clau de la sostenibilitat:

1. El desenvolupament no pot superar el que l’entorn pot proveir, en sentit ampli

2. Hi ha interaccions evidents entre economia, societat, salut i medi ambient

3. Cal una distribució equitativa dels recursos i oportunitats entre tots els membres de la societat

Per aquest motiu, ha establert i organitzat una política ambiental amb la finalitat de:

- Vetllar pel compliment dels requisits de la legislació, la reglamentació ambiental aplicable i altres aspectes que l’organització pugui contemplar. - Prevenir la contaminació en els efectes mediambientals originats per les operacions i activitats del seu festival alhora que estudiar i promoure totes les mesures al seu abast per minimitzar els impactes generats per altres agents que tinguin incidència en el festival musical.

- Millorar l’experiència i satisfacció tant del públic com dels treballadors en els esdeveniments musicals que organitza.

La política ambiental es desenvolupa mitjançant un seguiment tècnic documentat abans, durant i després de l’esdeveniment, que permet establir les àrees d’intervenció, planificar i executar les mesures d’actuació, avaluar els resultats obtinguts i revisar els procediments operatius en un procés de millora contínua. Aquest procés es revisa periòdicament amb la finalitat d’adequar-se a les noves exigències de l’entorn i es comunica a tot el personal de l’organització, als proveïdors, als col·laboradors, als patrocinadors i al públic del festival.